Zarządzanie i administrowanie osiedlami domów jednorodzinnych | Warszawa


Obecnie coraz powszechniejszym zjawiskiem są zamknięte osiedla budowane jako jeden ogrodzony kompleks mieszkaniowy ze wspólną infrastrukturą wewnętrzną.

Osiedla domów jednorodzinnych są szczególnym rodzajem wyzwania dla zarządcy. Zachodzi tam często zjawisko koegzystencji prawa własności z częścią wspólną nieruchomości, oraz współwłasnością nieruchomości. Reprezentacja ogółu właścicieli, zlecenie zarządzania, wnoszenie opłat, ewidencja księgowa, rozliczanie kosztów zarządu - to tylko niektóre zagadnienia, wymagające bardzo indywidualnego podejścia do zarządzania osiedlem domów.

Budowane obecnie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej lub szeregowej nie stanowią wspólnoty mieszkaniowej pomimo, że często występują tam elementy nieruchomości wspólnych. Na części te składają się najczęściej drogi komunikacji wewnątrzosiedlowej, ogrodzenie osiedla, oświetlenie zewnętrzne, infrastruktura wodna, kanalizacyjna i burzowa, szlabany i bramy wraz z automatyką, stróżówki, telewizja przemysłowa, instalacja domofonowa itp. Stosunek własności wszystkich tych elementów najczęściej oparty jest na współwłasności. Rodzi to po stronie współwłaścicieli prawa i obowiązki wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, które różnią się znacznie od przepisów ustawy o własności lokali dla wspólnot mieszkaniowych. Są to powody, które powinny skłonić społeczności osiedli mieszkaniowych do rozważenia decyzji zatrudnienia firmy zarządzającej nieruchomościami.

Nasza firma ma ponad 15-sto letnie doświadczenie w zarządzaniu takimi osiedlami.